ЗАЕДНО ЗА ЕЗИКОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Предметът на дейност на Асоциацията е подпомагане, защита и насърчаване на правата и интересите на езиковите школи, изпитните центрове и други образователни институции извън сферата на училищното, предучилищното и професионалното образование,координиране и съвместна работа между членовете за разрешаване проблеми при извършване на икономическата им дейност в сферата на чуждоезиковото обучение; да подпомага членовете си при разясняване на нови изисквания, закони, нормативни уредби, свързани с предмета на дейност; да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на чуждоезиковото обучение, подобряване на доверието на обществото към него; да подпомага членовете си и бранша в условията на пазарна икономика и обмен на добри практики.

Изучаването на чужди езици през ХХI век е във възход в целия свят. Хората учат езици по най-различни причини – за да могат да завършат образованието си в престижни колежи и университети, за по-добра кариера, за да опознаят различни култури и традиции, за да живеят и работят в друга страна. Светът става все по-малък, хората – все по-отворени и любопитни към другия. Но чуждите езици носят не само полза за кариерното и личностно обогатяване на един човек. Научно е доказано, че овладяването на чужди езици носи огромни ползи за психиката и развитието на мозъка.

В модерна България за младите хора е немислимо да не владеят поне един чужд език. А огромна част от образованите и успели българи у нас и по света през последните 30 години дължат не малка част от своята ерудиция и високо ниво на владеене на чужд език на някой от частните езикови центрове. Спокойно можем да кажем, че именно езиковите школи, изпитните центрове и други образователни институции извън сферата на училищното, предучилищното и професионалното образование са в основата на най-високо образованата част от българския народ в момента.

Затова смятаме, че е време всички частни езикови центрове и школи да се обединим, за да можем да защитим възможността и на сегашното, и на следващите поколения на България да продължат да получават езиково обучение на най-високо ниво, както и съответните международно признати сертификати, отварящи им вратите към по-добро образование и кариера.

ИМАШ ВЪПРОСИ? НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯТ.

Попитай ни!