Ти си толкова пъти човек, колкото езици знаеш.

Изучаването на чужди езици през ХХI век е във възход в целия свят. Хората учат езици по най-различни причини – за да могат да завършат образованието си в престижни колежи и университети, за по-добра кариера, за да опознаят различни култури и традиции, за да живеят и работят в друга страна. Светът става все по-малък, хората – все по-отворени и любопитни към другия. Но чуждите езици носят не само полза за кариерното и личностно обогатяване на един човек. Научно е доказано, че овладяването на чужди езици носи огромни ползи за психиката и развитието на мозъка.

В модерна България за младите хора е немислимо да не владеят поне един чужд език. А огромна част от образованите и успели българи у нас и по света през последните 30 години дължат не малка част от своята ерудиция и високо ниво на владеене на чужд език на някой от частните езикови центрове. Спокойно можем да кажем, че именно езиковите школи, изпитните центрове и други образователни институции извън сферата на училищното, предучилищното и професионалното образование са в основата на най-високо образованата част от българския народ в момента.

Затова смятаме, че е време всички частни езикови центрове и школи да се обединим, за да можем да защитим възможността и на сегашното, и на следващите поколения на България да продължат да получават езиково обучение на най-високо ниво, както и съответните международно признати сертификати, отварящи им вратите към по-добро образование и кариера.

КОИ СМЕ НИЕ

Асоциация на езиковите центрове в България е икономически самостоятелна, юридически независима, политически и религиозно необвързана организация с нестопанска цел, определяща се да действа в частна полза и защита на общите браншови интереси на своите членове.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

КАКВО ПРАВИМ

Дейността ни е насочена към подпомагане, защита и насърчаване на правата и интересите на езиковите школи, изпитните центрове и други образователни институции извън сферата на училищното, предучилищното и професионалното образование.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

НАШАТА МИСИЯ

Асоциацията си поставя за цел да защитава общите браншови интереси и права на членовете на Асоциацията пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина, да подпомага членовете си и бранша в условията на пазарна икономика и обмен на добри практики.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ИМАШ ВЪПРОСИ? НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯТ.

Попитай ни!

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Годишно общо събрание на BALC

September 25th, 2023|0 Comments

Управителният съвет на Асоциация на езиковите центрове в България обявява, че свиква годишно общо събрание през октомври 2023 г. На събранието ще се отчетат резултатите от дейността [...]

За отпадане на ограниченията за присъственото обучение в езиковите центрове

November 24th, 2021|0 Comments

Скъпи приятели, родители и учители, Молим да подкрепите и подпишете петицията за незабавно отпадане на ограниченията за присъствено обучение в езиковите центрове за ученици, които подлежат [...]

Който не знае чужди езици, не знае нищо за своя.

Йохан Волфганг фон Гьоте