ЗАЕДНО ЗА ЕЗИКОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на езиковите центрове в България е създадена на 16. 07. 2020 г. Тя е икономически самостоятелна, юридически независима, политически и религиозно необвързана организация с нестопанска цел, определяща се да действа в частна полза и защита на общите браншови интереси на своите членове.

Предметът на дейност на Асоциацията е подпомагане, защита и насърчаване на правата и интересите на езиковите школи, изпитните центрове и други образователни институции извън сферата на училищното, предучилищното и професионалното образование,координиране и съвместна работа между членовете за разрешаване проблеми при извършване на икономическата им дейност в сферата на чуждоезиковото обучение.

Основните цели на Асоциацията на езиковите центрове в България са да защитава общите браншови интереси и права пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина; да подпомага членовете си при разясняване на нови изисквания, закони, нормативни уредби, свързани с предмета на дейност; да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на чуждоезиковото обучение, подобряване на доверието на обществото към него; да подпомага членовете си и бранша в условията на пазарна икономика и обмен на добри практики.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕЗИКОВИТЕ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията се управлява от Управителен съвет, който се избира от Общото събрание за срок от три години и се състои от седем членове на асоциацията.

АВО-Бел

  • акредитиран от експерти на EAQUALS
  • Cambridge Exam Centre
  • международен център за преподавателски квалификации
Виж повече

БРИТАНИКА

Над 20 години BRITANICA вдъхновява деца и възрастни чрез английския език. Оторизиран изпитен център на Cambridge English.

Виж повече

ФАРОС

Училища Фарос предлагат:Чуждоезиково обучение и изпитна подготовка в 45 локации в България. Сертифицирани по ISO за управление на качеството.

Виж повече

Училища ЕВРОПА

Езиково обучение и сертифициране в 42 учебни центъра в България. Оторизиран изпитен център на Cambridge Assessment English

Виж повече

БРИТАНСКО- БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР

Бутиково обучение по английски език за всички възрасти. Малки групи, висок професионализъм, индивидуален подход.

Виж повече

Училища Максимум

Обучение по английски, немски и испански език. Изпитен център на  Кеймбридж – подготовка и провеждане на изпити за сертификати на Кеймбридж.

Виж повече

Алегро Виваче

Сугестопедични курсове по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език.

Виж повече

ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕЗИКОВИТЕ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ

Алианс

  • Подготвителен център на Cambridge Assessment English;
  • Сертифициран изпитен център за Pearson JETSET LCCI;
  • Партньор на Гьоте-институт;
  • Официално над седемдесет години езиково обучение за деца и възрастни, корпоративно обучение.
Виж повече

American College Council (ACC)

ACC обучава и подкрепя своите ученици от Първи клас до изпитите SAT, CPE, IELTS и кандидатстването им в САЩ и Европа.

Виж повече

ARISTOCRAT Study Center

От къде идваш? – От Пътя!
Къде отиваш? – На Пътя! Ние сме Извор, при който всеки може да спре, за да утоли жаждата си и да продължи.

Виж повече

БИЗИ

Езиков център БИЗИ организира курсове по английски, немски и испански език за деца в предучилищна възраст, ученици и за възрастни.

Виж повече

Едно Скуул

Училище „Едно“ разработва и предлага качествени и ефективни курсове по български език като чужд за деца и възрастни.

Виж повече

Академия ЕЛЕ

Академия ЕЛЕ е училище от модерен тип, което се намира в центъра на гр. Елин Пелин. Предлага отлично обучение по английски и испански език за деца и възрастни. Училището е официален подготвителен център за изпитите Кеймбридж; работи по метода Монтесори и се гордее с материално-техническата си база.

Виж повече

Фондация “Английски клуб”

Фондация „Английски клуб” е неправителствена организация, която има за предмет на дейност чуждоезиково обучение, участие в международни проекти, преводаческа дейност и организиране на образователен туризъм.

Виж повече

Езиков Център Форум

Целогодишно обучение и подготовка за сертифициране по английски и немски език на ученици и възрастни в София.

Виж повече

ИБЕРИКА

ИБЕРИКА е испански езиков център създаден в София през 1999г. Предлага курсове за всички нива в група, разговорни клубове, фирмено обучение.

Виж повече

Школа Интензив

Чуждоезиково обучение в Габрово по английски, немски, испански, италиански, руски, гръцки, японски, български за чужденци за деца, ученици и възрастни, както и курсове по дигитална компетентност.

Виж повече

Инглиш Ориндж Хаус

„Ориндж Хаус“ – Варна предлага висококачествено обучение по английски език и подготовка за международни езикови сертификати.

Виж повече

LinguaMundi

От 2001 LinguaMundi подготвя успешно деца и възрастни по английски, немски и испански. Изпитен партньор на Британски съвет.

Виж повече

Престиж Център

25 годишен опит и доказано качество в чуждоезиковото обучение. Курсове по АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ език за деца и възрастни.

Виж повече

Step by Step

STEP BY STEP  – нов вид обучение по форма, съдържание и смисъл в 3 основни направления: интерактивни езикови курсове за деца и възрастни, образователни програми и целодневна и полудневна ученическа занималня. 14 години опит. Международен екип от специалисти.

Виж повече

ВИТО ТМ

Езиков център ВИТО ТМ е школа в град Гоце Делчев, където се провежда обучение по английски, немски, френски и руски език за деца и възрастни.

Виж повече

YES SCHOOL

YES SCHOOL се намира в центъра на Пловдив и предлага отлично езиково обучение за деца и възрастни, подготовка за изпити и короративно обучение.

Виж повече

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„Асоциация на езиковите центрове в България“

НЕКА БЪДЕМ ЗАЕДНО

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Виж повече

Ако работим заедно, можем да постигнем целите си

ВОДЕЩИ ПУБЛИКАЦИИ

Годишно общо събрание на BALC

September 25th, 2023|0 Comments

Управителният съвет на Асоциация на езиковите центрове в България обявява, че свиква годишно общо събрание през октомври 2023 г. [...]