„Мисията на Асоциацията на езиковите центрове в България не е по-различна от общата мисия на всички образователни институции в страната – да подкрепя развитието и качественото образование на българските деца, за да придобият знания и умения, задължителни за пълноценното им развитие както в духовен и културен план, така и по отношение на конкурентност на пазара на труда в глобализиращия се свят“, заявява Владимир Христов, председател на УС на Асоциацията на езиковите центрове в България (АЕЦБ) и управител на ЕСЕТ – Училища ЕВРОПА пред вестник „Учителско дело“.