Защо наказвате „изрядните ученици”?

Отворено писмо до институциите и медиите в България До проф. д-р Костадин Ангелов, дм Министър на здравеопазването До Красимир Вълчев Министър на образованието и науката Уважаеми господа, Ние, езиковите школи, изпитните центрове и други образователни институции извън сферата на училищното, предучилищното и професионалното образование сме учудени и притеснени от липсата [...]