Д-р Михаил Околийски, експерт “Обществено здраве” в българския офис на Световната здравна организация сподели в разговор с Пролет Велкова по Дарик радио: „Непрекъснатостта на обучението е от решаващо значение за бъдещето на децата. Прекъснатият учебен процес носи риск от нанасяне на реални щети в развитието им, след това те може да останат с големи празнини – както в усвоените знания, така и в изграждането си като личности. Според научни изследвания на СЗО затварянето на училищата има много малък ефект в битката срещу пандемията.“

Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация Родители: „Важно е да запазим максимално дълго нормалността в учебния процес за децата ни. “

Целия разговор може да чуете тук.