Отворено писмо до институциите и медиите в България

До
проф. д-р Костадин Ангелов, дм
Министър на здравеопазването
До
Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

Уважаеми господа,
Ние, езиковите школи, изпитните центрове и други образователни институции извън сферата на училищното, предучилищното и професионалното образование сме учудени и притеснени от липсата на споменаване на неформалния образователен сектор в трите нови заповеди на министъра на здравеопазването. Тъй като изпратихме писмо до Вас на 21.01.2021г., няма как да отдадем това на неволен пропуск, и да заобиколим факта, че това е дискриминиране на частния образователен бранш. Разрешеното присъствено обучение за деца от 1-4 клас през последния месец показа категорично, че няма разлика между държавния и частния образователен сектор по отношение на риска от заразяване. В сектора на неформалното обучение противоепидемичните мерки се спазват безкомпромисно, а рискът от заразяване дори е по-малък от този в държавните и общински училища, предвид малките групи обучаеми. Неоснователни се оказаха и изказваните притеснения за смесване на деца от различни училищни паралелки в наши групи.

Защо тогава наказвате „изрядните ученици”?
Искаме да насочим вниманието ви към два аспекта на проблема, при запазване на сегашния режим, позволяващ единствено онлайн обучение за ученици от 5-12 клас и възрастни в частните учебни центрове. Първо, здравният аспект – медицинските специалисти категорично не препоръчват онлайн обучението за деца да е за продължителен период, тъй като то носи рискове за физическото и психическо здраве на подрастващите – загуба на концентрация, невъзможност за стабилно надграждане на знанията и т.н.
Второ, много от нашите обучаеми се подготвят за явяване на изпити за международни сертификати, които са задължителна част от последващото им кандидатстване в университети в Европа и света. Подготовката за тези изпити включва задължителна практическа част, която е невъзможно да бъде проведена онлайн. Масово гимназистите се явяват на присъствени изпити за международни езикови сертификати, които са в периода май-юни 2021 за да могат да получат навреме резултатите от положените изпити, спрямо сроковете на университетите. Учениците в 11 и 12 клас имат нужда от високи резултати, за да може да са конкурентни при кандидатстването в
избраните от тях университети .За да постигнат това, те работят години наред. Забраната за присъствено обучение поставя под риск успеваемостта на учениците на международните изпити и това респективно ще доведе до по-ниски резултати и неуспешно кандидатстване в избраните университети и специалности.
Освен това, ние сме поели ангажимент към родителите на тези ученици, да ги подготвим на високо ниво за изпитите за международни сертификати, за което те са си платили съответните такси и са в правото си да настояват за пълноценна подготовка. Все пак става дума за бъдещето на тези деца.
Както много добре знаете, т. нар. хибриден модел на посещаемост, в който се редува присъствено обучение на деца от различни класове с дистанционно, цели единствено избягване на струпването на много ученици на едно и също място. Напомняме Ви, че организацията на нашата дейност включва работа с малки групи ученици, обикновено до 12, които седят на необходимото разстояние в класната стая, с маски, имат своя конкретен график – два пъти седмично по час-два, нямат междучасия, столова, и др. дейности, които да водят до нерегулирано струпване на много хора на едно и също място.
Спрямо Вашата заповед в момента, децата от 5 до 12 клас могат да ходят групово на кино, на Мол, на танци и фитнес, а след месец и на ресторант, но не могат да посещават часовете си по чужд език в езиков център, за да се подготвят и положат успешно изпит за езиков сертификат с цел кандидатстване.
Молим за промяна на Заповед РД-01-52/26.01.2021 г., с която да се даде възможност на учениците от 5 до 12 клас да посещават присъствено обученията си в езиковите центрове, при спазване на всички противоепидемични мерки, както го правим за по-малките ученици от 1 до 4 клас.
Това, което искаме от вас, българските институции, е, най-малкото да потвърдите линия на поведение, която не прави разлика между ученици, учители и обучение в държавния и в частния сектор. Абсурдно е в ХХI век, в държава, член на Европейския съюз да се делят ученици на държавни и частни, или изобщо да се пропуска и неглижира съществуването на частния образователен сектор.
При всички случаи, очакваме от Вас ясно разписан график със срокове за поетапно разхлабване на противоепидемичните мерки за бизнеса в сектора на неформалното образование, защото в момента не можем нито да планираме нашите обучения, нито
да отговаряме на непрекъснатите запитвания на наши клиенти по темата.
В тази връзка, бихме искали да Ви напомним, че все още очакваме отговор на редица писма, в които поставяме гореизложените въпроси, както и отговор на искането ни, ваксинирането на учителите, работещи в неформалния сектор да се проведе едновременно с това на колегите им в общински и държавни училища. Надяваме се, не отричате правото им да се наричат учители, само защото не са държавни или общински служители, както и правото им да се ваксинират, при желание от тяхна страна, в обявената от Вас Втора фаза на ваксинация.
Надяваме се на бърз и положителен отговор на нашите въпроси и искания, и на регулярна двустранна комуникация в бъдеще.
С уважение,
Асоциация на езиковите центрове в България 28.01.2021г.