От 15 септември: по-малко часове по чужди езици

Ново разпределение на часовете между учебните предмети ще влезе в сила от 15 септември 2020 г. за учениците, които наесен ще са в първи и в осми клас. От 2021/2022 г. по новия учебен план ще учат и учениците, които тогава ще са петокласници, предвижда изменение на Наредба 4 за учебния план. Проектът за [...]

By |2020-09-17T12:48:27+03:00September 2nd, 2020|Financial, Governments, International|0 Comments

Учредена бе “Асоциация на езиковите центрове в България”

На 16. 07. 2020, в гр. София,  на ул. Шести Септември 7 бе учредена “Асоциация на езиковите центрове в България”. Асоциацията е икономически самостоятелна, юридически независима, политически и религиозно необвързана организация с нестопанска цел, определяща се да действа в частна полза и защита на общите браншови интереси на своите членове. Асоциацията си поставя следните [...]

By |2020-09-29T13:05:17+03:00August 2nd, 2020|Governments|0 Comments
Go to Top